ผู้บริหาร

นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/11/2011
ปรับปรุง 04/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 604780
Page Views 671805


ดาวน์โหลดโปรแกรม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ตะเคียนเตี้ย บางละมุง (038) 346307
2 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโรงหีบ ตะเคียนเตี้ย บางละมุง 038260588
3 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
4 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ย บางละมุง (038) 241509
5 โรงเรียนบ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
6 โรงเรียน11มัธยมสาธิตพัทยา นาเกลือ บางละมุง
7 โรงเรียนอนุบาลมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
8 โรงเรียนจุฬเทพ นาเกลือ บางละมุง 038-221051
9 โรงเรียนมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
10 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง นาเกลือ บางละมุง
11 โรงเรียนอนุบาลกาญจนา นาเกลือ บางละมุง
12 โรงเรียนบางละมุง นาเกลือ บางละมุง
13 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นาเกลือ บางละมุง
14 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นาเกลือ บางละมุง
15 โรงเรียนตันตรารักษ์ นาเกลือ บางละมุง
16 โรงเรียนวุฒิโชค นาเกลือ บางละมุง
17 โรงเรียนอักษรศึกษา นาเกลือ บางละมุง
18 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ บางละมุง
19 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง บางละมุง
20 โรงเรียนทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
21 โรงเรียนศรีสุวิช บางละมุง บางละมุง
22 โรงเรียนบ้านบางละมุง บางละมุง บางละมุง
23 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บางละมุง บางละมุง (038) 241493
24 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
25 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง บางละมุง บางละมุง (038) 241037
26 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา หนองปรือ บางละมุง
27 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง 428615,412118
28 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ หนองปรือ บางละมุง 038-429913
29 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม หนองปรือ บางละมุง 038249986
30 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง หนองปรือ บางละมุง
31 โรงเรียนอักษรพัทยา หนองปรือ บางละมุง
32 โรงเรียนวัดสุทธาวาส หนองปรือ บางละมุง (038) 249499
33 โรงเรียนบ้านรถไฟ หนองปรือ บางละมุง 428615,412281
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ หนองปรือ บางละมุง
35 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง
36 โรงเรียนพระประสงค์ หนองปรือ บางละมุง
37 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ หนองปรือ บางละมุง
38 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองปลาไหล บางละมุง (038) 702111, 222022
39 โรงเรียนบ้านสันติคาม หนองปลาไหล บางละมุง
40 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย หนองปลาไหล บางละมุง
41 โรงเรียนบ้านชากนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
42 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 237664
43 โรงเรียนบ้านบึง ห้วยใหญ่ บางละมุง
44 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 235156
45 โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว ห้วยใหญ่ บางละมุง
46 โรงเรียนผู้รู้ (ญสส.80) ห้วยใหญ่ บางละมุง
47 โรงเรียนห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ บางละมุง
48 โรงเรียนบ้านนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
49 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ห้วยใหญ่ บางละมุง (038) 239365
50 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ห้วยใหญ่ บางละมุง
51 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เขาไม้แก้ว บางละมุง
52 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง 0-3830-9222
53 โรงเรียนบ้านภูไทร เขาไม้แก้ว บางละมุง
54 โรงเรียนวัดโป่ง โป่ง บางละมุง
55 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โป่ง บางละมุง
56 โรงเรียนบ้านมาบประชัน โป่ง บางละมุง
57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ศรีราชา
58 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา (038) 494702
59 โรงเรียนบ้านชากยายจีน ทุ่งสุขลา ศรีราชา
60 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ทุ่งสุขลา ศรีราชา (038) 351450
61 โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ ทุ่งสุขลา ศรีราชา
62 โรงเรียนวัดบ้านนา ทุ่งสุขลา ศรีราชา
63 โรงเรียนวัดมโนรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา
64 โรงเรียนวัดเขาฉลาก บางพระ ศรีราชา
65 โรงเรียนอนุบาลประเสริฐสุข บางพระ ศรีราชา
66 โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา บางพระ ศรีราชา 038-341026
67 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ บางพระ ศรีราชา (038) 298018
68 โรงเรียนอนุบาลบางพระ บางพระ ศรีราชา
69 โรงเรียนบ้านทางตรง บางพระ ศรีราชา
70 โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา บางพระ ศรีราชา
71 โรงเรียนวัดตโปทาราม บางพระ ศรีราชา (038) 110524
72 โรงเรียนระพีวิทยา บางพระ ศรีราชา
73 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) บางพระ ศรีราชา
74 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) บางพระ ศรีราชา
75 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา บางพระ ศรีราชา
76 โรงเรียนวัดอัมพวัน บึง ศรีราชา
77 โรงเรียนวัดหนองคล้า บึง ศรีราชา (038) 480746
78 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา บึง ศรีราชา
79 โรงเรียนบ้านวังค้อ บึง ศรีราชา
80 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) บึง ศรีราชา (038)347781
81 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ บึง ศรีราชา
82 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บึง ศรีราชา
83 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ บึง ศรีราชา (038) 480755
84 โรงเรียนบ้านเขาหิน บ่อวิน ศรีราชา (038) 345273
85 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) บ่อวิน ศรีราชา (038) 345226
86 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บ่อวิน ศรีราชา
87 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน บ่อวิน ศรีราชา (038) 345227
88 โรงเรียนดวงมณี ศรีราชา ศรีราชา
89 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา (044) 448761
90 โรงเรียนศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา 0 3831 1098
91 โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์ ศรีราชา ศรีราชา
92 โรงเรียนวรางค์ลักษณ์เนอร์สเซอรี่ ศรีราชา ศรีราชา
93 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา
94 โรงเรียนวัดพระประทานพร สุรศักดิ์ ศรีราชา
95 โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สุรศักดิ์ ศรีราชา
96 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สุรศักดิ์ ศรีราชา
97 โรงเรียนวัดนาพร้าว สุรศักดิ์ ศรีราชา
98 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สุรศักดิ์ ศรีราชา (038) 312161
99 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา 038-313903
100 โรงเรียนวัดวังหิน สุรศักดิ์ ศรีราชา
101 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สุรศักดิ์ ศรีราชา
102 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สุรศักดิ์ ศรีราชา
103 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองขาม ศรีราชา
104 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก หนองขาม ศรีราชา 08-9165-3043
105 โรงเรียนบ้านเนินตอง หนองขาม ศรีราชา
106 โรงเรียนบ้านโค้งดารา หนองขาม ศรีราชา
107 โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ หนองขาม ศรีราชา
108 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองขาม ศรีราชา
109 โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) หนองขาม ศรีราชา
110 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก เขาคันทรง ศรีราชา
111 โรงเรียนบ้านระเวิง เขาคันทรง ศรีราชา
112 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ เขาคันทรง ศรีราชา
113 โรงเรียนบ้านหุบบอน เขาคันทรง ศรีราชา
114 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา (038) 290060
115 โรงเรียนบ้านอำเภอ นาจอมเทียน สัตหีบ 0-38 23-7058
116 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ
117 โรงเรียนบ้านหินวง นาจอมเทียน สัตหีบ (038) 237293
118 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา นาจอมเทียน สัตหีบ
119 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นาจอมเทียน สัตหีบ
120 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ 0817622893
121 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ
122 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม นาจอมเทียน สัตหีบ
123 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บางเสร่ สัตหีบ
124 โรงเรียนเกล็ดแก้ว บางเสร่ สัตหีบ
125 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ 221418,736520
126 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ
127 โรงเรียนบ้านกม.ห้า พลูตาหลวง สัตหีบ
128 โรงเรียนบ้านขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ
129 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหีบ (038) 722228
130 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
131 โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ (038)305483
132 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ สัตหีบ
133 โรงเรียนอนุบาลศรีมณี สัตหีบ สัตหีบ
134 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ สัตหีบ
135 โรงเรียนสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
136 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สัตหีบ สัตหีบ 437504
137 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ สัตหีบ (038) 435135
138 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
139 โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ สัตหีบ
140 โรงเรียนวรนาถวิทยา สัตหีบ สัตหีบ
141 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
142 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ
143 โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตต์ แสมสาร สัตหีบ
144 โรงเรียนรังสิวัฒน์วิทยา ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง