ผู้บริหาร

นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/11/2011
ปรับปรุง 04/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 605033
Page Views 672079


ดาวน์โหลดโปรแกรม
ภาพกิจกรรม
นิเทศการสอน PBL

19-06-56 นิเทศการสอน PBL

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ศน.เตือนใจ ดวงละม้าย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ ให้การนิเทศการจัดการเรียนรู้โดย ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยผู้รับการนิเทศในวันแรก มี 5 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวสุวิมล นามบุรี (คอมพิวเตอร์) นางทิพนภาภรณ์ ชวนชม (กอท.) นางฐาปนีย์ โชติแสง (ภาษาไทย) นางปราณี คงฉิม (สังคมศึกษา) และนางมนสิชา คงสุข (สุขศึกษา)
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,11:07   อ่าน 382 ครั้ง